Usługi dedykowane sektorom gospodarki

ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU

Innowacyjne rozwiązania energetyczne.
Kontrakty w kraju i zagranicą.

ROZWIĄZANIA DLA NIERUCHOMOŚCI

Usługi od contractingu przez optymalizację kosztów po smart home.

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACJI

Od tv do telefonu, od internetu do smart home .

ENERGIA ODNAWIALNA

Rozwój, zarządzanie i sprzedaż energii odnawialnej.

POZYSKANIE I SPRZEDAŻ ENERGII

Wydajne usługi energetyczne od zaopatrzenia poprzez magazynowanie do bilansowania energii.

SIECI ENERGETYCZNE I SYSTEMY POMIAROWE

Sieci zaopatrzenia w energię.

Usługi energetyczne i technologie
oferowane przez Getec

Typy usług

Zaopatrzenie w energię „na miarę”. Planowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja
Planowanie i realizacja budowy zakładu zaopatrującego w energię
Ciepło, chłód, para i prąd oraz źródła energii
Analiza, wykorzystanie i podniesienie potencjału oszczędności energii
Włączenie zdecentralizowanej instalacji do systemu wytwarzania energii
Pełna usługa dla regionów przemysłowych

Technologie oferowane przez Getec

Turbina parowa, turbina gazowa, turbina gazowo-parowa, elektrociepłownia blokowa (silnik gazowy).
Opatentowana technologia na bazie formy lotnej uszlachetnionego węgla brunatnego (BKS) oraz pyłów z biomasy.
Wykorzystanie termiczne gazów specjalnych. Konwersja gazów cieplarnianych.
Wytwarzanie ciepła procesowego przez inteligentne wykorzystanie ciepła odpadowego.
Wytwarzanie energii elektrycznej przez wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego.
INNE STOSOWANE TECHNOLOGIE
  • Spalanie fluidalne / na ruszcie
  • Trójgeneracja
  • Chłód absorpcyjny
  • Power to Heat
  • Kumulacja energii elektrycznej