Pył węglowy
Wysokowydajne paliwo

Pył węgla brunatnego powstaje z surowego węgla brunatnego, który dalej ulega różnorodnym procesom, począwszy od rozdrobnienia i wysuszenia, przez przefiltrowanie, aż po zmielenie. Powstały produkt jest drobnoziarnistym paliwem o wysokiej mocy grzewczej i nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jego właściwości z wyjątkowo niską zawartością siarki i wody podobne do zachowania paliw płynnych, umożliwiają nieskomplikowaną i czystą obsługę. Pył węgla brunatnego to bezpieczna alternatywa, generująca niskie koszty w porównaniu do oleju opałowego, gazu ziemnego i węgla kamiennego.

Korzyści dla środowiska

  • Brak zapylenia dzięki zamkniętym procesom transportu, składowania, spalania i magazynowania popiołu
  • Wysokość komina 60 metrów
  • Wysoka wydajność logistyczna oraz relatywnie niskie zapotrzebowanie na transport
  • System Biwalentny – wykorzystujący co najmniej dwa paliwa
  • Ekonomiczna niezależność
  • Łatwość dozowania wydajności oznacza mniej zużycia paliwa i szybszą reakcję na potrzeby grzewcze
  • Wysoka sprawność energetyczna – minimalna ilość odpadów