Referencje – branża spożywcza
Zakład mleczarski Mittelelbe w Stendal
 • Etap 1: Zaopatrzenie w parę i gorącą wodę za pomocą systemu

  kotłów parowych

  Elementy instalacji:   3 kotły na gaz / olej opałowy

  Zainstalowana moc:  30 MWt

  Parametry pary:         16 bar, 201 °C

 • Etap 2: Zwiększenie wydajności poprzez kogenerację z kotłem odzysknicowym i za pomocą obniżeń ciepła w procesie produkcyjnym

  Elementy instalacji:   3 moduły kogeneracyjne przyłączone

     do jednego kotła odzysknicowego

  Moc:   3x 1,79 MWt;   3x 1,71 Mwe

  Moc w paliwie:           11,24 MW

  Kocioł odzysknicowy: max. 4 t pary na godzinę

  Parametry wody:           6 bar,  85 °C

  Parametry pary:          16 bar  201 °C

Uelzena, Uelzen
 • EC z kogeneracją składająca się z wielomodułowego silnika spalinowego i kotła odzysknicowego:

  – 4,29 MWe (6,3 kV)

  – 2,42 MWt wody  (88 °C / 75 °C)

  – 2,00 MWt pary

 • 3 kotły parowe

  – typ płomienicowo-płomieniówkowy

  – 3 x 11 MWt (ograniczone do 20 MWt)

  – para nasycona (18 bar)

Dr. Oetker, Moers
 • Grupa Dr. Oetker to jedna z największych międzynarodowych firm rodzinnych

 • Budowa wysokosprawnej elektrociepłowni z kotłem odzysknicowym w nowym budynku

 • Zainstalowana moc:

  – EC:     1,99 MWe
1,88 MWt     (w tym 810 kW pary)

  – Palnik:  10,0 t/h

 • Zastosowanie innowacyjnego palnika z osobnym nadmuchem powietrza do spalania

 • Wykorzystanie gazu ziemnego i oleju opałowego

 • Zabezpieczenie optymalnego zaopatrzenia energetycznego

Brökelmann, Hamm
 • Wytwarzanie pary i energii elektrycznej w kogeneracji

 • Technologia wielopaliwowa: BKS / gaz ziemny / olej opałowy

 • Silnik spalinowy o mocy 1,56 MWe

 • Całkowita moc termiczna: 19,8 MWt

-2 x 9,0 MWt BKS + system turbiny parowej

-2 x 9,0 MWt  olej opałowy (redundancja)

-1,78 MWt  silnik spalinowy + kocioł odzysknicowy

-0,5 MWe  turbina parowa

Cargill, Riesa
 • Kogeneracyjny zakład elektrociepłowni składający się z dwóch silników spalinowych oraz kotła odzysknicowego do zaopatrzenia w parę, ciepło niskotemperaturowe i energię elektryczną

 • Najważniejsze dane:

  – Moc zainstalowana        2x 2 MWe

  – Para nasycona 12 bar    2x 0,8 MWt

  – Ciepło niskotemperaturowe 70/90 °C  2x 1,2 MWth

     – Paliwo         gaz ziemny

  – Sprawność:        elektryczna   44,3%
termiczna   43,2 %

FrieslandCampina, 23 Mleczarnie
 • Umowa ramowa z FrieslandCampina Nederland B.V (Holding)

  w projekcie efektywności energetycznej jako usługi dla całej

  grupy FrieslandCampina

 • „Program ENCORE” firmy GETEC Efficiency GmbH

 • Identyfikacja, wdrożenie i finansowanie kompleksowej optymalizacji zużycia energii:

  – obniżenie emisji CO2 o 53 000 t rocznie

ELO-FROST, Vechta
 • Producent mrożonych owoców i warzyw

 • GETEC Efficiency przejmuje optymalizację energetyczną systemów chłodniczych w Vechta

 • Szczegółowe pomiary pokazują możliwości optymalizacji

  w sterowaniu

 • Identyfikacja oszczędności w wysokości 20% i wdrożenie w ramach gwarancji oszczędności

 • Certyfikat oszczędności energii poprzez wdrożenie systemu monitoringu przez okres 3 lat

 • Wynagrodzenie wyłącznie poprzez udział w rzeczywistych osiąganych i sprawdzonych oszczędnościach netto