Referencje – przemysł papierniczy
Julius Schulte w Trebsen
 • Kogeneracja

 • Zaopatrzenie w parę i energię elektryczną

 • Moc termiczna: 50 MWt

– 20 MWt BKS* +  turbina parowa

– 30 MWt kogeneracja gazowa

 • Moc elektryczna: 11 MWe (turbiny 1x gaz + 2x para)

 • ciśnienie pary: 22 bar / 7,5 bar

 • Koncepcja kotłowni:

kocioł płomienicowo-płomieniówkowy – opalany BKS*

blok gazowo-parowy z paleniskiem dodatkowym

kocioł rezerwowo-szczytowy

* – uszlachetnione paliwo węglowe GETEC

Hamburger Rieger, Gelsenkirchen
 • Budowa elektrociepłowni w modelu generalnego wykonawcy

 • Zaopatrzenie w parę technologiczną

 • Moc termiczna: 81 MWt (kogeneracja 50 MWt)

  – 3 kotły na gaz ziemny o wydajności 40 t pary na godzinę

  – 1 kocioł na gaz ziemny  jako redundancja

 • Moc elektryczna: 2,6 MWe z turbiny parowej

 • Ciśnienie pary: para nasycona 22 bar / 7,2 bar

Schoellershammer, Düren
 • Budowa elektrociepłowni w modelu generalnego wykonawcy

 • Zaopatrzenie w parę technologiczną

 • Moc termiczna: 81 MWt (kogeneracja 50 MWt)

  – 3 kotły na gaz ziemny o wydajności 40 t pary na godzinę

  – 1 kocioł na gaz ziemny  jako redundancja

 • Moc elektryczna: 2,6 MWe z turbiny parowej

 • Ciśnienie pary: para nasycona 22 bar / 7,2 bar

Fabryka papieru Hainsberg, Freital
 • Zaopatrzenie w parę i energię elektryczną w kogeneracji

 • Paliwa: BKS / olej opałowy (redundancja)

 • Komponenty:

  – kocioł pary przegrzanej

  – kocioł pary nasyconej

  – turbina przeciwprężna

 • Całkowita moc: 24 MWt

    1 MWe

 • Ciśnienie pary: 22 bar

 • Para przegrzana: 350 °C