Referencje – Miasta, Gminy i Powiaty
Miasto Turek
 • Do tej pory wykorzystanie ciepła odpadowego z elektrowni „Adamów” do zaopatrzenia miasta w ciepło – likwidacja elektrowni w 2017 r.

 • Ogólnoeuropejski przetarg na dostawę ciepła do ogrzewania dla prywatnych gospodarstw domowych i budynków publicznych

 • GETEC wygrywa przetarg, buduje ciepłownię i przejmuje dostawy ciepła w okres 30 lat

  – Roczne zapotrzebowanie na ciepło:
około 331 200 GJ na rok

  – Moc:   36 MWt

 • Budowa nowego biwalentnego systemu zasilania (BKS, gaz ziemny)

Wächtersbach
 • Miasto Wächtersbach: około 12 200 mieszkańców

 • Lokalne zaopatrzenie w ciepło w gospodarstwach domowych

  i około 20 nieruchomości miejskich (budynki administracyjne, szkoły, przedszkola)

 • Elektrownia wykorzystująca biomasę, łącznie z wytwarzaniem energii w procesie ORC

 • Zainstalowana moc: 11 MWt

  1,1 MWe (ORC)

Franciszkowe Łaźnie

Modernizacja zaopatrywania w ciepło dla
około 50 klientów

 • 34 MWt, około 126 000 GJ ciepła rocznie

 • Przejęcie istniejącego zakładu z kotłami węglowymi i na gaz ziemny