Referencje Sektor chemiczny
Allessa Chemie, Frankfurt/Main
 • Elektrociepłownia w kogeneracji

 • Wielopaliwowy: BKS, olej opałowy, gaz ziemny (opcjonalnie)

 • Innowacyjny dopływ pary

  – 2 x BKS-kocioł parowy (24,6 t/h co odpowiada 18,4 MWt)

  – 1 Gaz ziemny/HEL-kocioł parowy (24,6 t/h co odpowiada      18,4 MWt)

  – wysokowydajna  turbina parowa1,5 MWe

 • Ciśnienie pary 22,5 bar

 • Przegrzana para 350 °C

 • Gaz niskogatunkowy wykorzystywany w produkcji służy do generowania ciepła i energii elektrycznej

DuPont, Hamm
 • Wysoce wydajna dostawa pary na okres 10 lat

 • DuPont de Nemours to jedna z największych na świecie firm chemicznych

 • Dalszymi konsumentami pary są DuBay, Advansa, Everlam

 • Całkowita moc cieplna: 30 MWt

 • 3 kotły na gaz ziemny, każdy po 10 MW i 15 t/h każdy

 • Prężność pary: 27 barów nasyconej pary

 • dodatkowe usługi: rozliczanie kosztow pary dla wszystkich klientów

Haltermann, Speyer
 • Wiodący na świecie dostawca węglowodorow

 • Dostawa pary i oleju termalnego w procesie skurczu

 • Komponenty: 2 kotły olejowe termiczne

  1 pośredni generator pary

 • Moc zainstalowana: 2 x 8,3 MWt

 • Cecha szczególna: „gaz oddechowy” (Ventgas) produkowany lokalnie za pomocą zbiorników akumulacyjnych jest wykorzystywany jako paliwo dodatkowe, zamiast być utylizowany w dopalaniu termicznym

Radici Chimica, Zeitz
 • Elektrociepłownia gazowo-parowa

 • Instalacja kogeneracyjna przez turbinę parową z przeciwciśnieniem

 • Całkowita produkcja: 31 MWt

  61,2 GJ poprzez konwersję BKS + N2O

  50,4 GJ  gaz ziemny

  0,8 MWe

 • Mieszanka paliwowa: BKS, gaz ziemny, podtlenek azotu

 • Ciśnienie pary: 22,0 bar (para nasycona)

Deutsches Hydrierwerk, Rodleben
 • Wysoce wydajna, zrównoważona koncepcja zakładu

 • Konwersja dostaw paliwa z ciężkiego oleju na gaz ziemny

 • Elektrociepłownia na gaz ziemny składająca się z turbiny gazowej, kotła odzysknicowego i kotła parowego

 • Zestaw generatora turbin gazowych (6,3 kV) – 1,7 MWe

 • Kocioł na zużyty olej (wymiennik ciepła + jednostka napędowa)

  15,5 MWt co odpowiada 20 t/h

 • Kocioł parowy do redundancji – 11,3 MWt co odpowiada 16 t/h

 • Parametry pary przegrzanej:

  – Ciśnienie robocze pary: 16 bar

  – Temperatura pary: 270 °C

MedSkin, Billerbeck
 • Działająca na skalę międzynarodową, średniej wielkości firma nauk biologicznych, producent produktów medycznych i kosmetycznych na bazie kolagenu

 • Utrzymywanie nieprzerwanego zimnego łańcucha surowców i produktów dzięki rozległym usługom infrastrukturalnym

 • Zasilanie mediów zimnem, parą, sprężonym powietrzem, miękką wodą, gazem ziemnym; zasilanie awaryjne

 • Budowa złożonego systemu zasilania mediów składającego się z kotła parowego, absorpcyjnego układu chłodniczego, i peryferii; generator zasilania awaryjnego (na olej napędowy)

 • Przejęcie zarządzania operacyjnego dla istniejących zakładów:

 • Oczyszczalnia

 • Cykl produkcji amoniaku

Winkelmann Group, Ahlen
 • Globalna grupa operacyjna koncentrująca się na motoryzacji, budownictwie i przemyśle

 • Samozaopatrzenie (model wyspowy) przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości energii dzięki dynamicznemu systemowi zasilania w energię elektryczną (UPS)

 • GETEC odpowiada za koncepcję i realizację całego zakładu,

  a także zarządzanie operacyjne przez 10 lat

Dane wydajności

 • Moduł kogeneracji z silnikiem gazowym : 6 x 1,5 MWe (w tym nadmiarowość)

  Dynamiczny system UPS:   1,7 MVA

  Magazynowanie energii kinetycznej:       2 x 16,5 MJ

  Falownik:                             2 x 500 kVA

Jura Cement Fabriken, Wildegg
 • Wytwarzanie energii elektrycznej z ciepła odpadowego

 • Elektrownia ORC

 • Zakład pokrywa 20% własnego zużycia energii elektrycznej

Dane – wydajność

 • 7 500 pełnych godzin / rok

 • Generator mocy brutto: 2,4 MW

 • Wydajność netto elektrowni: 2,0 MW

 • Wytwarzanie energii elektrycznej rocznie: 54 000 GJ

 • Temperatura spalin: gazy spalinowe z podgrzewacza o temp.

  ok. 420 °C i ok. 140 000 m³ / h