Referencje – przemysł papierniczy
Julius Schulte w Trebsen
 • Kogeneracja

 • Zaopatrzenie w parę i energię elektryczną

 • Moc termiczna: 50 MWt

– 20 MWt BKS* +  turbina parowa

– 30 MWt kogeneracja gazowa

 • Moc elektryczna: 11 MWe (turbiny 1x gaz + 2x para)

 • ciśnienie pary: 22 bar / 7,5 bar

 • Koncepcja kotłowni:

kocioł płomienicowo-płomieniówkowy – opalany BKS*

blok gazowo-parowy z paleniskiem dodatkowym

kocioł rezerwowo-szczytowy

* – uszlachetnione paliwo węglowe GETEC

Hamburger Rieger, Gelsenkirchen
 • Budowa elektrociepłowni w modelu generalnego wykonawcy

 • Zaopatrzenie w parę technologiczną

 • Moc termiczna: 81 MWt (kogeneracja 50 MWt)

  – 3 kotły na gaz ziemny o wydajności 40 t pary na godzinę

  – 1 kocioł na gaz ziemny  jako redundancja

 • Moc elektryczna: 2,6 MWe z turbiny parowej

 • Ciśnienie pary: para nasycona 22 bar / 7,2 bar

Schoellershammer, Düren
 • Budowa elektrociepłowni w modelu generalnego wykonawcy

 • Zaopatrzenie w parę technologiczną

 • Moc termiczna: 81 MWt (kogeneracja 50 MWt)

  – 3 kotły na gaz ziemny o wydajności 40 t pary na godzinę

  – 1 kocioł na gaz ziemny  jako redundancja

 • Moc elektryczna: 2,6 MWe z turbiny parowej

 • Ciśnienie pary: para nasycona 22 bar / 7,2 bar

Fabryka papieru Hainsberg, Freital
 • Zaopatrzenie w parę i energię elektryczną w kogeneracji

 • Paliwa: BKS / olej opałowy (redundancja)

 • Komponenty:

  – kocioł pary przegrzanej

  – kocioł pary nasyconej

  – turbina przeciwprężna

 • Całkowita moc: 24 MWt

    1 MWe

 • Ciśnienie pary: 22 bar

 • Para przegrzana: 350 °C

Referencje – branża spożywcza
Zakład mleczarski Mittelelbe w Stendal
 • Etap 1: Zaopatrzenie w parę i gorącą wodę za pomocą systemu

  kotłów parowych

  Elementy instalacji:   3 kotły na gaz / olej opałowy

  Zainstalowana moc:  30 MWt

  Parametry pary:         16 bar, 201 °C

 • Etap 2: Zwiększenie wydajności poprzez kogenerację z kotłem odzysknicowym i za pomocą obniżeń ciepła w procesie produkcyjnym

  Elementy instalacji:   3 moduły kogeneracyjne przyłączone

     do jednego kotła odzysknicowego

  Moc:   3x 1,79 MWt;   3x 1,71 Mwe

  Moc w paliwie:           11,24 MW

  Kocioł odzysknicowy: max. 4 t pary na godzinę

  Parametry wody:           6 bar,  85 °C

  Parametry pary:          16 bar  201 °C

Uelzena, Uelzen
 • EC z kogeneracją składająca się z wielomodułowego silnika spalinowego i kotła odzysknicowego:

  – 4,29 MWe (6,3 kV)

  – 2,42 MWt wody  (88 °C / 75 °C)

  – 2,00 MWt pary

 • 3 kotły parowe

  – typ płomienicowo-płomieniówkowy

  – 3 x 11 MWt (ograniczone do 20 MWt)

  – para nasycona (18 bar)

Dr. Oetker, Moers
 • Grupa Dr. Oetker to jedna z największych międzynarodowych firm rodzinnych

 • Budowa wysokosprawnej elektrociepłowni z kotłem odzysknicowym w nowym budynku

 • Zainstalowana moc:

  – EC:     1,99 MWe
1,88 MWt     (w tym 810 kW pary)

  – Palnik:  10,0 t/h

 • Zastosowanie innowacyjnego palnika z osobnym nadmuchem powietrza do spalania

 • Wykorzystanie gazu ziemnego i oleju opałowego

 • Zabezpieczenie optymalnego zaopatrzenia energetycznego

Brökelmann, Hamm
 • Wytwarzanie pary i energii elektrycznej w kogeneracji

 • Technologia wielopaliwowa: BKS / gaz ziemny / olej opałowy

 • Silnik spalinowy o mocy 1,56 MWe

 • Całkowita moc termiczna: 19,8 MWt

-2 x 9,0 MWt BKS + system turbiny parowej

-2 x 9,0 MWt  olej opałowy (redundancja)

-1,78 MWt  silnik spalinowy + kocioł odzysknicowy

-0,5 MWe  turbina parowa

Cargill, Riesa
 • Kogeneracyjny zakład elektrociepłowni składający się z dwóch silników spalinowych oraz kotła odzysknicowego do zaopatrzenia w parę, ciepło niskotemperaturowe i energię elektryczną

 • Najważniejsze dane:

  – Moc zainstalowana        2x 2 MWe

  – Para nasycona 12 bar    2x 0,8 MWt

  – Ciepło niskotemperaturowe 70/90 °C  2x 1,2 MWth

     – Paliwo         gaz ziemny

  – Sprawność:        elektryczna   44,3%
termiczna   43,2 %

FrieslandCampina, 23 Mleczarnie
 • Umowa ramowa z FrieslandCampina Nederland B.V (Holding)

  w projekcie efektywności energetycznej jako usługi dla całej

  grupy FrieslandCampina

 • „Program ENCORE” firmy GETEC Efficiency GmbH

 • Identyfikacja, wdrożenie i finansowanie kompleksowej optymalizacji zużycia energii:

  – obniżenie emisji CO2 o 53 000 t rocznie