Referencje Sektor Parków przemysłowych
Industriepark Emmen
 • Szczególny nacisk na (bio) polimery, lider w Europie

 • Około 200 pracowników firmy zależnej GETEC Usługi EMMTEC B.V.

 • Główni klienci: DSM i Teijin

 • Zakres:

  – Dostawa wszystkich mediów (na przykład: energia elektryczna,    para, chłodzenie, woda pitna, woda technologiczna, woda demi,      sprężone powietrze, azot, ścieki). Logistyka: magazyny i usługi

    – Usługi laboratoryjne i analityczne

    – Inżynieria dla klientów on-and-site

  Elektrociepłownia gazowo-parowa:

    – Całkowita moc: 2 x 32 MWe

  – Maksymalna ilość pary: 2 x 100 t/h

Industriepark Friedrichsort, Kiel
 • Podaż energii i mediów

  – Dostarczanie pary, energii elektrycznej,
sprężonego powietrza, wody pitnej, wody gaśniczej
i gazu ziemnego

 • Zarządzanie aktywami technicznymi

  – Ogrzewanie, klimatyzacja, hydraulika
– Technologia elektryczna, pomiarowa i kontrolna

 • Zarządzanie budynkiem

 • Usługi planowania

 • Inne usługi techniczne

ICIG Energy Services, Frankfurt/Main
 • Wysoce wydajna dostawa pary na okres 10 lat

 • Klienci w Industriepark Griesheim: Weylchem, Allessa

 • Wielowartościowa instalacja BKS i gazu ziemnego

 • Całkowita produkcja: 17,7 MWt

 • 2 kotły płomienicowe o mocy 9,75 MW

Chemie und Industriepark Zeitz
 • Dostawa ciepłej wody, energii elektrycznej, pary

 • Łączenie potencjałów wydajności

 • Planowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja wysokowydajnych elektrociepłowni

 • Zrównoważone dostawy energii dla Radici Chimica Germany

  – Elektrociepłownia z turbiną parową z przeciwprądem
– Termiczne wykorzystanie podtlenku azotu

 • Wysoce wydajne dostawy energii elektrycznej, pary i ciepła dla firm Infra-Zeitz i Puralube

  – Moduł kogeneracji z silnikiem gazowym, 2 kotły parowe,   uzdatnianie wody zasilającej

  – Zainstalowana moc modułu kogeneracji z silnikiem   gazowym : 2,0 MWe, 2,2 MWt

Infrapark Baselland, Mutenz
 • Bieżąca realizacja projektów, planowane uruchomienie w czerwcu 2018 r

 • Planowanie, dostawa, instalacja, eksploatacja i finansowanie zakładu turbiny parowej

 • Odzyskiwanie ciepła odpadowego poprzez wytwarzanie nadmiaru pary w turbinie kondensacyjnej

 • Czas trwania: 10 lat

 • Całkowita moc: 1,6 MWe

 • Max. Ilość pary: 11 t/h

 • Ciśnienie pary: 12 bar (240 °C)