Krótko o historii projektu

W konsekwencji planowanego końca działalności elektrowni Adamów (2017), Miasto Turek otwiera unijny przetarg na wybór nowego dostawcy ciepła. GETEC składa ofertę, która okazuje się być najbardziej atrakcyjną. W wyniku tego pomiędzy PGKiM i GETEC podpisana zostaje 30-letnia umowa na dostawę ciepła. W konsekwencji wygranego przetargu GETEC kupuje działkę i rozpoczyna z własnych środków budowę ciepłowni, zaprojektowanej specjalnie na potrzeby Miasta Turek, biorąc na siebie wszelkie obciążenia inwestycyjne.

To pierwsza w Polsce, ale kolejna w Europie instalacja GETEC, która wpisuje się w koncept oferowania energii po najniższych możliwych kosztach przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów technologicznych i środowiskowych. W skład instalacji wejdą: budynek ciepłowni z 3 kotłami, 2 silosy na paliwo i 1 na popiół, filtry i komin oraz przyłączenie do sieci. Sieć ciepłownicza pozostaje własnością PGKiM i jest przez PGKiM zarządzana. Całkowite zapotrzebowanie na ciepło w Turku określane jest na poziomie 330 000 GJ rocznie.

Koncepcja techniczna

Dostawę ciepła zabezpiecza system składający się z 3 kotłów grzewczych o łącznej mocy 44 MW, pracujący pod roboczym ciśnieniem 6 bar i generujący gorącą wodę o temperaturze do 160°C.

Jako paliwo wykorzystywany jest, specjalnie na potrzeby tego typu instalacji wytworzony pył z węgla brunatnego (BKS) oraz gaz ziemny.

Ciepłownia podłączona jest do istniejącej sieci ciepłowniczej PGKiM.

Zasada działania systemu

Elementy składowe systemu kotła o wysokiej objętości, opalanego pyłem węgla brunatnego (BKS)

 1. Dostawa paliwa
 2. Silos z paliwem
 3. Urządzenie dozujące paliwo
 4. Dmuchawa powietrza
 5. Przepływomierz powietrza
 6. Regulator przepływu
 7. Paliwo do zapłonu
 8. Palenisko pyłu węglowego
 9. Kocioł
 10. Filtry wężownicowe
 11. Komin
 12. Silos na popiół – Odbiór

Kilka zdjęć z ciepłowni Getec w Turku