Referencje Sektor nieruchomości
Weiße Stadt Berlin
 • zaopatrywanie około 2 500 gospodarstw domowych w ciepło

 • Połączona elektrociepłownia i sieć ciepłownicza z 31 podstacjami

 • Budowa kotła wodnego o mocy 2 x 5,8 MW

 • Całkowita produkcja: 12,5 MWt

 • Temperatura podgrzewania: 90/70 °C

 • Maksymalna efektywność energetyczna dzięki zastosowaniu ekonomizerów w przepływie spalin kotłów gorącej wody

 • Budowa elektrociepłowni o mocy elektrycznej 1 MW

Uniwersytet Ottona von Guerickego w Magdeburgu
 • Elektrociepłownia zasilająca kampus Uniwersytetu Otto-von-Guericke

 • Ogólnoeuropejski przetarg na wybór inwestora i operatora kraju związkowego Saksonia-Anhalt

 • Całkowita moc cieplna: 12,3 MW

 • Całkowita moc elektryczna: 2 MW

 • Paliwa: gaz ziemny, olej opałowy

Szpital w Mettmann
 • Opracowanie i wdrożenie koncepcji zrównoważonego zaopatrzenia w energię w trakcie rozbudowy szpitala do 300 łóżek (nowa budowa i rozbudowa istniejących budynków)

 • Rozbudowa istniejącego centrum grzewczego o moduł kogeneracji (CHP)

 • Modernizacja starych systemów do najnowocześniejszych technologii, budowa systemu kotłów niskotemperaturowych

 • Całkowite zużycie:

  Moduł kogeneracji z silnikiem gazowym:   227 kWe ,   341 kWt

  System kotłów niskotemperaturowych:   2 x 900 kWt , 1 x 500 kWt