Contracting z GETEC – Modele

„Pełny contracting”

 • GETEC jako Kontraktor planuje, finansuje i realizuje inwestycję energetyczną albo przejmuje istniejącą instalację energetyczną.

 • Kontraktor eksploatuje instalację energetyczną.

 • Klient kupuje energię od kontraktora na podstawie wieloletnich umów.

„Dzierżawa”

 • Kontraktor planuje, finansuje i realizuje inwestycję energetyczną albo przejmuje istniejącą instalację energetyczną.

 • Klient dzierżawi i sam eksploatuje instalację energetyczną.

„Użytkowanie”

 • Kontraktor planuje i buduje instalację energetyczną.

 • Klient finansuje inwestycję i jest jej właścicielem.

 • Kontraktor eksploatuje instalację energetyczną w ramach umowy usługowej.

 • Klient kupuje energię od kontraktora na podstawie wieloletnich umów.

Zalety techniczne contractingu z GETEC

 • audyt procesów i strumieni energetycznych w celu znalezienia optymalnego rozwiązania technicznego

 • priorytet dla bezpiecznych – długookresowo – rozwiązań technologicznych

 • znajomość rynku i zdolność wybierania najlepszych dostawców

 • doświadczenie w eksploatacji i w utrzymaniu ruchu instalacji energetycznych

 • możliwość zdalnego kierowania instalacją z centralnej sterowni GETEC

 • ryzyko eksploatacji po stronie Kontraktora

→ ugruntowane bezpieczeństwo zaopatrzenia energetycznego poparte wieloletnim doświadczeniem

Zalety finansowe contractingu z GETEC

 • Klient nie potrzebuje własnego kapitału żeby budować, modernizować albo remontować urządzenia energetyczne.

 • Nowe urządzenia nie wchodzą do bilansu Klienta.

 • brak nowych aktywów

 • brak dodatkowych kosztów eksploatacji

 • zewnętrzne rozliczanie kosztów energii –zaleta dla pay-rollu Klienta

 • Klient nie ponosi ryzyka inwestycji i eksploatacji nowej instalacji energetycznej.

 • Koszty energii są długoterminowo stabilne i bardziej przewidywalne.

 • Zastosowanie nowoczesnych technologii i siły nabywczej Kontraktora wynikającej z jego pozycji rynkowej i efektu skali w zakupie paliw gwarantują Klientowi optymalne ceny energii.