Referencje Sektor motoryzacyjny
MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND, Jawor
  • Mercedes-Benz jest jedną z najbardziej rozpoznawanych marek na światowych rynkach, której produkty uznawane są za synonim jakości

  • GETEC odpowiada za projekt i realizację instalacji zaopatrzenia w ciepło technologiczne

  • Powstająca instalacja pracuje w oparciu o biomasę i jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla

IFA Rotorion, Ujazd
  • Grupa IFA jest jednym z największych na świecie producentów wałów wzdłużnych w branży zaopatrzenia automotive

  • GETEC odpowiada za koncepcję i realizację nowego centrum zaopatrzenia w media w trzech etapach rozbudowy

  • Zaopatrzenie zakładu Ujazd w ciepło (14 400 GJ / rok) i chłód (82 800 GJ / rok)

Dane dotyczące wydajności w 1 etapie rozbudowy:

  • Wieża chłodnicza mocy chłodniczej: 6,80 MWt (w tym redundancja)

  • Wydajność chłodnicza na potrzeby urządzeń technologicznych: 3,60 MWt (w tym nadmiarowość)

  • Pompa ciepła: 1,00 MWt